”ด้วยประสพการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ยาวนานกว่า 40 ปี”

ประวัติความเป็นมา บริษัท ลัลณ์ลลิล โบโอเทค จำกัด

          เริ่มทำเห็ดสมัยรุ่นคุณพ่อเมื่อปี พ.ศ.2526 เป็นครั้งแรก ในยุคคุณพ่อสมพรนั้นได้เริ่มจากการทำเห็ดฟาง เนื่องจากในยุคนั้นเกษตรกรนิยมเพาะเห็ดฟางเป็นอันมาก เนื่องจากวัตถุดิบหลัก คือฟางข้าวค่อนข้างหาง่าย เกษตรกรที่เว้นว่างจากการทำนาก็หันมาทำเนฟางกันอย่างแพร่หลาย เริ่มแรกคุณพ่อสมพรเพาะเห็ดฟางเพื่อนำดอกเห็ดจำหน่าย และกายหลังได้พัฒนามาทำหัวเชื้อเห็ดฟางจำหน่าย ภายใต้แบรนด์สินค้า หัวเชื้อเห็ดฟางสมพร ค่อนข้างได้รับความนิยมใน ละแวกสระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ชัยภูมิ เป็นต้น แต่เนื่องด้วยพอหลายๆ ปีต่อมาความนิยมเริ่มน้อยลงทำให้คุณพ่อสมพรเริ่มเลิกทำหัวเชื้อเห็ดฟางจำหน่ายในปีที่ 16 และหันมาทำเกษตรอย่างอื่นแทน

          หลังจากที่ลูกสาว (คุณจินตนา) เรียนจบ ก็ได้กลับมาพัฒนาธุรกิจที่ฟาร่มต่อ ภายใต้ชื่อ ฟาร์มเห็ดจินตนา แต่การกลับมาครั้งนี้ไม่ได้ทำเห็ดฟาง แต่กลับมาทำเห็ดก้อน (เห็ดที่โตจากอาหารก้อนขี้เลื่อย) ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างจากการทำเห็ดฟาง โดยเริ่มจากการไปศึกษาอบรมจากสถานที่ต่างๆ และความรู้บางส่วนที่เคยได้รับมาจากคุณพ่อสมพร ในช่วงปี พ.ศ.2553 เริ่มจากกการซื้อก้อนอื่นๆ และนำมาเปิดดอกเองเพิ่มจำหน่าย และเมื่เริ่มทำเยอะขึ้นเรื่อย คุณพ่อสมพรแนะนำว่าให้ทคลองทำก้อนเอง ดังนั้นเมื่อเข้าปีที่สองเริ่มผลิตก้อนเชื้อเองและเริ่มมีลูกค้าสนใจและสั่งซื้อเพื่อนำไปเปิดดอกเห็ดเองเยอะขึ้น จึงเริ่มผลิตก้อนเห็ดเพื่อการจำหน่ายควบคู่ไปกับการเปิดดอกเห็ดสด ในปีที่สามก็ได้ศึกษาเรื่องโรงเรือนระบบ EVAP และได้เริ่มศึกษาเรื่องการเพาะเห็ดเมืองหน้าวใระบบปิด(เห็ดออรินจิและเห็ดเข็มทอง) พอเข้าปี พ.ศ. 2557 ก็เริ่มลงทุนสร้างโรงเรืนระบบปิดเพื่อเพาะเห็ดเมืองหนาว และ โรงเรือน EVAP เพื่อเพาะเห็ดนางฟ้าและนางรมอื่นๆ ในช่วงแรกๆ ดีมากๆ ทั้งในส่วนการลงทุนและกำไรผลตอบแทน แต่พอเข้าปีที่ห้า เริ่มมีการนำข้าเห็ดออรินจิจากประเทศจีนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การแข่งขันสูงขึ้น และราคาจำหน่ายท้องตลาดถูกลงเรื่อยๆ ทำให้ทางเราประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนต้องยุติการผลิตเห็ดเมืองหนาว ทำให้ทางเราต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่จากการให้กำลังใจจากคุณสมพรว่า เราทำเห็ดมาหลายอย่างแล้วและได้เรียนรู้เข้าใจในทุกๆขั้นตอนของการทำเห็ดทุกชนิด รวมไปถึงเข้าใจความรู้สึกของเกษตรกรไทยที่ทำเห็ด   หลังจากที่เราได้พูดคุยว่าทางเราเองอะไรที่เกียวกับเห็ดมาก็หลายอย่างแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ได้ทำเป็นอาชีพแบบจริงจัง คือการทำหัวเชื้อเห็ด(คุณภาพ)จำหน่าย แหละนี่คือจุดเริ่มต้นของเรา  ซึ่งในช่วงวิกฤตนี้ ที่เรานำมาเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดี

.         ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ทางเราได้จดทะเบียน บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด ขึ้น และจนถึงปัจจุบัน เราก็ได้ขยับขยาย ตั้งแต่การทำหัวเชื้อ(คุณภาพ)จำหน่าย  และในปี พ.ศ.2564 ได้ต่อยอดมาถึงการจำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ดทุกชนิดจนได้จดทะเบียน บริษัท ลัลณ์ลลิลศูนย์รวมอุปกรณ์การเกษตร จำกัด  ขึ้นเพื่อต้องการเป็น “One Stop Seviec” ที่ครบวงจร และได้ตั้งใจทำจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆ จนมาเป็นอาชีพหลักของเราในขณะนี้