ข้อมูลประวัติ บริษัท ลัลณ์ลลิล ไบโอเทค จำกัด
ด้วยประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ยาวนานกว่า 20 ปี
เริ่มทำเห็ดสมัยรุ่นคุณพ่อเมื่อปี พ.ศ.2526 เป็นครั้งแรก ในยุคคุณพ่อสมพรนั้นได้เริ่มจากการทำเห็ดฟาง เนื่องจากในยุคนั้นเกษตรกรนิยมเพาะเห็ดฟางเป็นอันมาก เนื่องจากวัตถุดิบหลัก คือฟางข้าวค่อนข้างหาง่าย เกษตรกรที่เว้นว่างจากการทำนาก็หันมาทำเห็นฟางกันอย่างแพร่หลาย เริ่มแรกคุณพ่อสมกรเพาะเห็ดฟางเพื่อนำดอกเห็ดจำหน่าย และ ภายหลังได้พัฒนามาทำหัวเชื้อเห็ดฟางจำหน่าย ภายใต้แบรนสินค้า หัวเชื้อเห็ดฟางสมพร ซึ่งสถานที่ผลิตอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และค่อนข้างได้รับความนิยมในระแวกสระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ชัยภูมิ เป็นต้น แต่เนื่องด้วยพอหลายๆ ปีต่อมาความนิยมเริ่มน้อยลง คนนิยมใช้รถเกี่ยวข้าวมากกว่าการถอนฟางเอง ทำให้ฟางเริมหายากมากขึ้นทำให้คุณพ่อสมพรเริ่มเลิกทำหัวเชื้อเห็ดฟางจำหน่ายในปีที่ 16 และหันมาทันเกษตรอย่างอื่นแทน หลังจากที่ลูกสาว(คุณจินตนา)เรียนจบ และได้แต่งงงาน ก็ได้กลับบมาพัฒนาธุรกิจที่ฟาร์มต่อ คือการกลับมาทำฟาร์มเห็ดอีกครั้งนึง ภายใต้ชื่อฟาร์ม ฟาร์มเห็ดจินตนา แต่การกลับมาครั้งนี้ไม่ได้ทำเห็ดฟาง แต่กลับมาทำเห็ดก้อน(ก้อนขี้เลื่อย) ซี่งจะมีลักษณะแตกต่างจากการทำเห็ดฟาง โดยเริ่มจากการไปศึกษาอบรมจากสถานที่ต่างๆ และความรู้บางส่วนที่เคยได้รับมาจากคุณพ่อสมพร ในช่วงปีแรกเริ่มจากกการซื้อก้อนเชื้อจากที่อื่นๆ และนำมาเปิดดอกเองเพิ่มจำหน่าย และเมื่อเริ่มทำเยอะขึ้นเรื่อยๆ คุณพ่อสมพรแนะนำว่าให้ทดลองทำก้อนเอง เพราะเนื่องจากที่บ้านมีอุปกรณ์ในการทำเห็ดครบทุกอย่าง(สมัยทำเห็ดฟาง) ดังนั้นเมื่อเข้าปีที่สองก็เริ่มผลิตก้อนเชื้อเองเพื่อนำมาเปิดดอก เพราะการทำก้อนเองนั้นสามารถลดตุ้นไปได้เกือบ 50% เพราะในตอนนั้นถ้าซื้อก้อนเห็ดมา ตกก้อนละ 7-8 บาท แต่ถ้าทำก้อนเองจะตกต้นทุนที่ก้อน 3-4 บาทเพียงเท่านั้น หลังจากทำก้อนไว้เพื่อเปิดดอกเห็ดเองได้ไม่นานก็เริ่มมีลุกค้าสนใจที่จะเข้ามาซื้อก้อนไปเปิดดอกเห็ดเองเยอะขึ้น จึงเริ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ดเพื่อการจำหน่ายควบคู่ไปกับการเปิดดอกเห็ดสดในช่วงปีสอง ในปีที่สามเริ่มศึกษาเรื่องโรงเรือนระบบ EVAP เพราะหลังจากที่เราทำอาชีพเห็ดมา ทำให้รู้ว่าปัญหาเรื่องโรงเรือนและสภาพอากาศของการออกดอกเห็ดค่อนข้างจะเป็นปัญหา และได้เริ่มศึกษาเรื่องเห็ดเมืองหนาวคือ เห็ดออรินจิ พอเข้าปีที่สี่ ก็เริ่มลงทุนสร้างโรงเรือนเห็ดเมืองหนาวเพื่อเพาะเห็ดออรินจิ และ โรงเรือนEVAPเพื่อเพาะเห็ดนางฟ้าและตระกูลนางรมอื่นๆ ต้องบอกว่าการลงทุนในการเพาะเห็ดเมืองหนาว หรือ เห็ดออรินจิ ในช่วงแรกๆ ดีมากๆ ทั้งในส่วนการลงทุนและกำไรผลตอบแทน แต่พอเข้าปีที่ห้า เริ่มมีการนำเข้าเห็ดออรินจิจากประเทศจีนมากขึ้นเรื่อยๆ จากราคาตลาดกิโลกรัมละ 150-160 บาท ลดลงมาเหลือกิโลกรัมละ 40-50 บาท ทำให้ทางเราประสพปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนต้องยุติการผลิตเห็ดเมืองหนาว และ อาจจะต้องหยุดทำอาชีพเพาะเห็ดไปเลยเพราะไม่เหลือเงินทุนไว้ทำเห็ดต่อไป ในปีที่หกทางเราเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่จากการให้กำลังใจจากคุณพ่อสมพรว่า เราทำเห็ดมาหลายอย่างแล้ว ไม่ว่าจะเปิดดอกเห็ดไว้จำหน่าย ไม่ว่าจะเห็ดเมืองหนาว เห็ดทั่วไป ทำก้อนจำหน่าย แต่มีอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่ยังไม่ได้ทำเป็นอาชีพแบบจริงจังคือ การทำหัวเชื้อเห็ดจำหน่าย นี่คือจุดเริ่มต้นของเรา และนี่คือช่วงวิกฤษที่เรานำมาเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส ตั้งแต่ปีที่หกถึงปัจจุบัน(ปีที่แปด) เราก็ได้ขยับขยาย ตั่งแต่การทำหัวเชื้อจำหน่ายมาถึงการจำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ดทุกชนิด และได้ตั้งใจทำจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆ จนมาเป็นอาชีพหลักของเราในขณะนี้

เมนู