ลัลณ์ลลิลกรุ๊ป ของเราประกอบไปด้วย
          บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตหัวเชื้อเห็ดมาตฐานแห่งแรกที่ผลิตด้วยระบบการบริหารแบบ TPS (Toyota Production System​) และได้รับรองมาตฐานการผลิต GMP จาก มกอช กรมวิชาการเกษตร
          บริษัท ลัลณ์ลลิลศูนย์รวมอุปกรณ์การเกษตร จำกัด เป็นบริษัทร้านค้าที่ดำเนินกิจการ ซื้อมา—ขายไป โดยเฉพาะวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องไม้เครืองมือที่เกียวกับการทำเห็ดครบวงจรแห่งหนึ่งของประเทศไทย ทำให้ที่นี้ถือว่าเป็น One Stop Service ที่แท้จริง เพื่อบริการลูกค้าที่เป็นทั้งร้านค้าเพื่อนำไปจำหน่ายและเกษตรกรที่เพาะเห็ดโดยตรง ให้ได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้าที่ได้คุณภาพและครบถ้วน ทั้งราคาปลีกและราคาส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ทางเรามีหน้าร้านบริการและรวมถึงทางเรามีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศเพื่อความสะดวกของลูกค้าที่อยู่ห่างไกลแต่ต้องการให้ทางเราได้บริการ

ลัลณ์ลลิลขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความเชื่อถือและมั่นใจมาอย่างยาวนาน

นายอภิศักดิ์ แซ่หลี
เจ้าของกิจการ