Author: Lllbiotech

ข้อแนะนำในการเลือกใช้หัวเชื้อเห็ด

สำหรับน้องใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่วงการเห็ด อาจจะยังไม่มีข้อมูลในการเลือกซื้อ หัวเชื้อเห็ด วันนี้ทาง lllbiotech มีบทความดีๆมาแนะนำ 1. ซื้อจากแหล่งผลิตเชื้อที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ 2. การจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ(เชื้อเห็ดอยู่ในภาชนะที่สะอาด บรรจุเหมาะสมกับการขนส่ง) 3. เมื่อได้รับเชื้อเห็ดแล้วควรจัดเก็บในสถานที่เหมาะสม(ไม่ร้อนหรือชื้นจนเกินไป)เพื่อคงรักษาคุณภาพ 4. ตรวจเช็คเชื้อก่อนนำไปใช้งาน(เชื้อเห็ดที่ดีต้องมีอายุไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป,เส้นใยเชื้อเห็ดเดินขาวเต็มขวด,และไม่มีเชื้อราอื่นปะปน)…

“ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ แห่งที่ 6” ณ บริษัท ลัลณ์ลลิลไบโอเทค จำกัด จังหวัดสระบุรี

สุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, ศิริวรรณ บุญวิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าสระบุรี จำกัด และ…

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.