ข้อแนะนำในการเลือกใช้หัวเชื้อเห็ด

Written By :

Category :

Scoop

Posted On :

Share This :

สำหรับน้องใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่วงการเห็ด อาจจะยังไม่มีข้อมูลในการเลือกซื้อ หัวเชื้อเห็ด วันนี้ทาง lllbiotech มีบทความดีๆมาแนะนำ
1. ซื้อจากแหล่งผลิตเชื้อที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้
2. การจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ(เชื้อเห็ดอยู่ในภาชนะที่สะอาด บรรจุเหมาะสมกับการขนส่ง)
3. เมื่อได้รับเชื้อเห็ดแล้วควรจัดเก็บในสถานที่เหมาะสม(ไม่ร้อนหรือชื้นจนเกินไป)เพื่อคงรักษาคุณภาพ
4. ตรวจเช็คเชื้อก่อนนำไปใช้งาน(เชื้อเห็ดที่ดีต้องมีอายุไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป,เส้นใยเชื้อเห็ดเดินขาวเต็มขวด,และไม่มีเชื้อราอื่นปะปน)
5. ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนนำไปสัมผัสเชื้อ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
เพียงทำตาม 5 ข้อแนะนำนี้ ก็สามารถใช้เชื้อเห็ดได้อย่างสบายใจ ปลอดภัยหายห่วง

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.